جزئیات خبر


تا پایان سال جاری؛

صادرات شرکت لبنی رضوی به 2 برابر افزایش مییابد

صادرات شرکت لبنی رضوی به 2 برابر  افزایش مییابد
1396/5/19

مدیرعامل شرکت فرآوردههای لبنی رضوی گفت: بر اساس برنامه استراتژیک شرکت، در پایان سال جاری، میزان صادرات به 2 برابر افزایش خواهد یافت.
سید مهدی طالبیان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: این مهم از طریق حضور در کشور عراق و انجام بازاریابی و تحقیقات، متعادل کردن قیمتها با بازارهای بینالمللی و رقبا، تولید محصولات بر اساس نظر مشتریان و همچنین پخش مویرگی و تبلیغات محقق خواهد شد.
وی با بیان این که در بازارهای صادراتی، محصولات تولیدی شرکت لبنی رضوی در دو جبهه با سایر محصولات رقابت میکند، افزود: در جبهه نخست، محصولات شرکت با برندهای ایرانی حاضر در بازار باید رقابت داشته باشد که این رقابت با توجه به مشترک بودن برخی مشکلات صادراتی نظیر مشکلات گمرکی و مسائل سیاسی و نیز اقتصادی بازارهای هدف، رقابت چندان مشکلی نیست و میتوان با اقدامات سریع و مناسب در این بازار رقابتی، پیروز شد.
طالبیان ادامه داد: در این رقابت، مهمترین عامل، کیفیت محصول و بسته بندی، قیمت و تبلیغات است که باید برنامهریزی هدفمند و موثری در این زمینه اتخاذ شود.
وی جبهه دیگر را رقابت محصولات صادراتی این شرکت با محصولات تولیدی خارجی عنوان کرد و افزود: رقیب خارجی شرکت لبنی رضوی در بازار عراق، شرکتهای ترکیهای، اماراتی و سعودی هستند که با توجه به تکنولوژی و سرعت عمل آنها، رقابت سختی را در پیش خواهیم داشت.
طالبیان ادامه داد: علاوه بر این، میتوان مشکلات درون سازمانی مانند عدم توانایی تولید برخی محصولات به دلیل محدودیت تجهیزات تولیدی مانند انواع محصولات استریل در بسته بندیcc 125 زمان بر بودن تغییر طراحی بستهبندی محصول و ضعف در بستهبندی صادراتی را میتوان یادآور شد.
مدیرعامل شرکت فرآوردههای لبنی رضوی اضافه کرد: نوسانات ارزی و مشکلات سیاسی اقتصادی کشورهای بازار هدف و عرضه محصولات رقبا که دارای کیفیت های متفاوت بوده و قیمت های چندگانه نیز جزء چالشهای بازار صادراتی به شمار میرود.
 156-96

نظر شما